"Klub sportu pro všechny (KSPV) je dobrovolným sdružením občanů včetně mládeže provozujících tělovýchovu, sport, turistiku a další sportovní aktivity. Hlásí se k tradicím všeobecné tělovýchovy a sportu v Nové Pace a stává se pokračovatelem Asociace sportu pro všechny ve všech jeho činnostech i idejích", říkají stanovy klubu.

O činnosti KLUBU SPORTU PRO VŠECHNY jste mohli na stránkách zpravodaje Achát číst velmi často. Činnost klubu je pestrá a určená všem, kteří pro sebe chtějí něco udělat. Od nejmenších dětí, které do tělocvičny chodí s maminkou nebo s tatínkem, až po ty nejstarší, kteří si tak udržují dobrou kondici a vitalitu i ve svém věku. Celkem více jak 400 aktivních členů tak naplňuje motto zastřešující Asociace sportu pro všechny "Pohyb je život"

Je to hlavně zásluha devatenácti cvičitelek a cvičitelů, kteří zcela dobrovolně, bezplatně a rádi se svými cvičenci do tělocvičny chodí a hodiny připravují. K dalším aktivitám patří plavání, studia pro ženy, cvičení s hosty i tradiční veřejná tělovýchovná akademie. Jednotlivé sekce cvičení se zúčastňují i řady soutěží, např. vybíjená, pódiové skladby a pod. Členové klubu se objevují i na na celosvětových akcích jako jsou pravidelné Světové gymnaestrády.

Předchůdcem současného Klubu sportu pro všechny byla až do roku 2002 Asociace sportu pro všechny a ještě před ní ZRTV – Základní a rekreační tělesná výchova. Tato Asociace byla organizačně oddílem TJ Sokol Nová Paka. Ale na valné hromadě 29.11.2002 bylo rozhodnuto o založení samostatného právního subjektu s názvem KLUB SPORTU PRO VŠECHNY (KSPV), jako nástupnické organizace za zanikající oddíl Asociace sportu pro všechny. Základním posláním klubu je organizovat sportovní činnost pro své členy i pro zájemce z řad veřejnosti, zejména však pro mládež, vytvářet pro ni materiálové a tréninkové podmínky. Klub je stejně jako předcházející Asociace součástí Českého svazu tělesné výchovy a členem České asociace sportu pro všechny.

Tolik na vysvětlenou k trošku zamotané historii vzniku Klubu sportu pro všechny v Nové Pace.

Informace o chystaných akcích klubu naleznete, kromě těchto stránek, také ve vývěsce na dolním konci náměstí nebo na nástěnce ve sportovní hale ZŠ Komenského a samozřejmě budete informováni v hodinách cvičení.

Klub sportu pro všechny Nová Paka

Adresa klubu: Školní 290, 509 01 Nová Paka
IČO: 266 14 081
Předseda: Jana Lánská
Tajemník a hospodář: Jiřina Kalibánová 
Členové výboru: Eva Kracíková, Jana Pírová, Vendula Doubková
Aktuální počet členů: 410

 • všeobecná - třída IV.
 • aerobic - třída III.
pet.bilkova@seznam.cz +420 774 811 216
 • Všeobecná - třída III.
 • Instruktor aerobiku třída II.
alenalupin2@seznam.cz +420 605 418 091
 • Všeobecná - třída III.
 • Zdravotní - třída III.
 • Powerjoga
kalibani@quick.cz +420 608 040 203
 • Všeobecná - třída III.
 • Zdravotní - třída II.
evakracik@seznam.cz +420 604 782 284
 • Profi instruktor aerobiku - I. stupeň
 • Zumba instruktor
jana.piro@seznam.cz +420 723 275 010
 • Všeobecná - třída III.
 • Zdravotní - třída III.
hanasuchardova@seznam.cz +420 607 686 915